Uitleg - wat is de bedoeling

De Hoksebargse KWIS is voor alle inwoners van Haaksbergen. Leeftijd speelt geen rol. Je schrijft je in per team. De samenstelling van het team mag zelf bepaald worden. Dit kan met vrienden, familie, collega’s, sportverenigingen, buurtverenigingen, clubs enzovoort.
Elk team bestaat uit minimaal 6 personen, waarvan 1 persoon de teamcaptain wordt. Wil je een serieuze gooi doen naar de winst, dan adviseren we een zo groot mogelijk team. Het maximum aantal spelers is 10 personen per team.
Is jouw buurt / groep groter? Maak dan 2 teams - en dan maar kijken wie de meeste vragen goed heeft☺

Tips & Tricks


De KWIS bestaat voor een aanzienlijk gedeelte uit vragen die over Haaksbergen gaan of die in Haaksbergen uitgevoerd moeten gaan worden. Het is daarom raadzaam om in elk geval enkele Haaksbergse teamleden in je team te hebben die iets weten van het huidige en het vroegere Haaksbergen. Overigens zitten er ook vragen in die niet specifiek over ons dorp gaan.
De vragen zijn erg divers. Een diverse samenstelling van het team qua leeftijd en interesses is dus een pré en vergroot de winkansen.

De KWIS is het beste te maken op één centraal punt van waaruit gewerkt wordt en waar de antwoorden binnen zullen komen. Dit kan een huiskamer zijn, een café, een kantine, een caravan, enzovoorts.

Zorg dat je op de KWIS-dag zelf de beschikking hebt over minimaal één fiets, een werkende computer met internetverbinding, een printer, een digitale camera en een telefoon waarop je te bereiken bent en waarmee getelefoneerd en geappt kan worden.

Puzzelen maar!
De Hoksebargse KWIS is een project van de Cultuur Coalitie Haaksbergen. 

                                                      

 

 

Reglement, feiten en cijfers


1. Team: 
Een team bestaat uit maximaal 10 spelers. Wijs binnen je team een teamcaptain aan (van minimaal 16 jaar oud) en verzin een leuke naam (voor extra punten).

2. Inschrijven: 
Inschrijven gaat via het inschrijfformulier op de site. Het maximale aantal teams is 25. Wees er dus snel bij, want VOL = VOL!
Bij minimale deelname van 15 teams gaat de KWIS door.

3. Inschrijfgeld: 
Het inschrijfgeld van De Hoksebargse KWIS bedraagt € 30,- per team. Dit bedrag dient bij inschrijving betaald te worden; samen met je inschrijving is je team dan deelnemer. Zonder betaling is er geen deelname.  

4. KWIS-boek:
Op zaterdag 28 september 2024 melden de teamcaptains zich om stipt 10:30 uur in de foyer van De Kappen om het KWIS-boek op te halen. Je hebt tot 20:30 uur de tijd om alle vragen te beantwoorden en opdrachten te volbrengen. 


Het originele KWIS-boek moet diezelfde avond uiterlijk 20:30 uur weer in de foyer van De Kappen worden ingeleverd. Bij het ophalen van het KWIS-boek krijg je attributen mee die je nodig hebt om vragen te beantwoorden. Alleen de teams die hun KWIS-boek op tijd en op de juiste wijze hebben ingeleverd, dingen mee naar de prijzen. 

De enige tijd die gehanteerd wordt, is de tijd van de klok bij De Kappen. Er wordt een strakke tijdsgrens gehanteerd, alles wat ingeleverd wordt na 20:30 uur wordt niet nagekeken en dus ook niet meegenomen in het eindklassement. Uitzonderingen hierop zijn de teams die extra speeltijd hebben gewonnen via de joker, "de Bössel". Voor hen gelden bovenstaande regels ook, maar dan met eindtijd 21:30 uur.

5. Hulplijnen:
Deelnemers mogen alle mogelijke hulpmiddelen inzetten, bijvoorbeeld: opa's en oma's, buren, vrienden, familie, je sportteam, internet, kennissen, telefoon, enzovoort. 

6. Antwoorden:
Het KWIS-boek moet met duidelijk leesbare antwoorden met pen ingevuld worden. Niet/slecht leesbare antwoorden tellen niet mee. Als er een specifiek aantal antwoorden wordt gevraagd en je schrijft er voor de zekerheid één extra bij, dan telt de hele vraag niet mee voor de punten. Eventuele verbeteringen zijn wel toegestaan als ze duidelijk te lezen zijn.
Opdrachten waarbij je iets naar ons e-mailadres moet mailen (kwis@cchaaksbergen.nl) of appen worden alleen in behandeling genomen als in het onderwerp de teamnaam en teamnummer is vermeld.
Mocht een bestand te groot zijn om per e-mail te worden verstuurd, maak dan gebruik van WeTransfer (www.wetransfer.com).Vermeld ook hier in de titel van het bericht je teamnaam en teamnummer!
Let op: er mag slechts 1 e-mail of app per antwoord worden gestuurd. Stuur je er toch meer per antwoord, dan telt alleen de eerste.
Digitale opdrachten moeten voor de deadline door de teamcaptain via WhatsApp naar het speciale telefoonnummer dat in het KWIS-boek staat worden gestuurd. Te laat = geen punt☺.
Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een niet aan te vechten beslissing. Alle boeken worden op dezelfde manier nagekeken en gejureerd. 
De uitslag is bindend en staat niet ter discussie. De KWIS-masters hebben altijd gelijk ☺.

7. Inzet van de Bössel (joker): Er zijn twee opties:
Voorafgaand aan het inleveren van het vragenboek mag ieder team zijn joker - de Bössel  - inzetten op de categorie waarin je denkt de meeste punten te behalen. De behaalde punten van deze categorie zullen dan worden verdubbeld. Per categorie is het aangegeven aantal te behalen punten vermeld. Elk team mag in 1 categorie de joker inzetten. Geef in het KWIS-boek aan bij welke categorie jullie je Bössel inzetten. 
(wil je weten wat een Bössel is, kijk dan hier eens; Het Twentse woord van deze week: Bössel! - YouTube
Een andere manier om de Bössel in te zetten is voor het kopen van extra speeltijd. Als je voor 17:30 uur aangeeft of je hiervan gebruik maakt, heb je een uur extra speeltijd, en hoef je pas om  21:30 uur je complete KWIS-boek in te leveren.
Dit jaar krijg je 3 extra Mini-Bössels, die je uitknipt. Deze zijn voor de drie vragen waarvan je verwacht dat je daar veel punten mee scoort. Plak er 1 Mini-Bössel bij per vraag. Let op: Dit kan alleen wanneer voor de categorie waarin die vraag staat nog niet de Bössel is ingezet.

8. Uitslag: Op 19 oktober 2024 worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking bij (? houden we nog even geheim) die 's middags begint, omdat er ook kinderen meedoen. Bij een gelijke eindstand stellen we op de feestavond nog 1 benaderingsvraag. Het team dat daar het dichtst bij het goede antwoord komt, is de onvolprezen winnaar!

9. Veiligheid:

Deelnemers moeten op verschillende locaties in het dorp vragen oplossen. Volg daarbij de verkeersregels en zorg eventueel voor hesjes.

10. Aansprakelijkheid:
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve gevolgen die door deelnemers zijn veroorzaakt tijdens het deelnemen aan De Hoksebargse KWIS. Noch die deelnemers of derden zijn overkomen tijdens het deelnemen aan De Hoksebargse KWIS.

11. Afmelden:
Je kunt je team afmelden tot 1 maand voor start van de KWIS, dus tot 28 augustus 2024, door een mail te sturen naar kwis@cchaaksbergen.nl.
Dan kan ook de bijdrage nog worden teruggevraagd. Na die datum worden er kosten gemaakt en is het betaalde KWIS-geld niet meer terug te vragen.