Over CCH

Help ons om mee te bouwen aan het grootste cultuurinitiatief van Haaksbergen!

Sinds mei 2022 is er meer beweging in de lokale kunst- en cultuursector: Toen werd de CCH werd geboren. De afkorting CCH staat voor Cultuur Coalitie Haaksbergen. 

Haaksbergen is een ontzettend cultuur-rijk dorp, en daar zijn we trots op! De Cultuur Coalitie is een samenwerkingsverband voor de hele cultuursector binnen deze gemeente. De reden voor ons bestaan? We merkten dat er heel veel gebeurt, maar dat er lang niet altijd wordt samengewerkt terwijl dat wel mogelijk is, waardoor er veel positieve energie verloren gaat. Dat willen we verbeteren.

En er is veel winst te behalen, want door samen te werken kun je vaak meer voor elkaar krijgen. Bundel de krachten en je komt dichter bij je doel. Bovendien kun van elkaar leren en zo elkaar uitdagen om de lat nèt iets hoger te leggen dan je gewend bent.
"De CCH streeft naar een gezonde kunst- en cultuursector, met initiatieven die zelfstandig kunnen functioneren, waar iedereen mee kan doen èn waar de bezoekers van alle prachtige initiatieven kunnen profiteren."

Draag jij de kunst- en cultuursector een warm hart toe dan nodigen wij je van harte uit om ons te ondersteunen als deelnemer ('cultuurmaker'), donateur of sponsor.

We leggen de link tussen verschillende disciplines en komen daardoor met nieuwe combinaties. Waar we elkaar voorheen nog niet vonden, wordt dat steeds gemakkelijker, omdat er nu een verbindende organisatie is waarbij je terecht kunt.

Een organisatie die bovendien gedragen wordt door enthousiaste vrijwilligers. 

De CCH verbindt, adviseert en ondersteunt cultuurmakers en organiseert om de sector voortdurend uit te dagen, te ontwikkelen en te vernieuwen. Bovendien vinden wij dat iedereen mee moet kunnen doen.

"De missie van de CCH is om de kunst- en cultuursector van Haaksbergen gezond en sterk te houden. Help mee bouwen aan dit initiatief en draag bij aan de krachtige creatieve club van Haaksbergen. Samen maken we het dorp mooier!"

Hoe werken we?
- Via een digitaal platform, waarop we cultuurmakers en -gebruikers samenbrengen.
- De agenda laat zien wat er allemaal in Haaksbergen gebeurt op het gebied van kunst & cultuur.
- Voor vraag- en aanbod binnen Haaksbergen is er een prikbord – hierop kun je jouw aanbod kwijt, en kunnen vragen gesteld worden.
- We stellen cultuurmakers die deelnemen in de CCH voor.
- We treden op als belangenbehartiger  van de Haaksbergse kunst- & cultuursector door        aanspreekpunt en overlegpartner te zijn voor belangrijke stakeholders zoals de gemeente, provincie, het bedrijfsleven en de grote cultuurfondsen. 
- We brengen locaties in beeld die rechtstreeks of zijdelings te maken hebben met wat in Haaksbergen wordt georganiseerd in onze sector.
- We informeren, inspireren en adviseren door het geven van workshops en trainingen en delen graag de kennis die al aanwezig is bij deelnemers in de coalitie. Want waarom het wiel opnieuw uitvinden als de kennis voorhanden is? Samen kom je verder. 

Het gewenste resultaat - onze 'stip op de horizon' - is een structureel goed kunst- & cultuurbeleid binnen onze gemeente dat goed zorgt voor alle culturele initiatieven.