Privacyverklaring

CCH gaat op zorgvuldige wijze om met het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens.
De Stichting Cultuur Coalitie Haaksbergen (CCH) is verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. CCH gaat op zorgvuldige wijze om met het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens. Je gegevens worden digitaal gearchiveerd als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
Archivering geschiedt in een beveiligde omgeving. CCH volgt de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder informeren wij je over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, hoe jij je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij CCH geregistreerd staan altijd opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.  Heb je vragen, neem dan contact op via e-mail: bestuur@cchaaksbergen.nl 

Persoonsgegevens welke worden verwerkt door CCH.                                                
Hieronder vind he een overzicht van de persoonsgegevens die CCH verwerkt:
-    Voor- en achternaam
-    Adres
-    Woonplaats
-    Telefoonnummer
-    E-mailadres
-    Website
-    Kunstvorm
-    Bankrekeningnummer (IBAN) indien van toepassing

N.B. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
CCH heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij daarvoor toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat CCH zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via bovengenoemd emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verzamelt CCH persoonlijke gegevens?                      
Om de doelstellingen van de CCH te kunnen realiseren wordt om persoonsgegevens gevraagd. Deze zijn nodig voor:
-    Het in kaart brengen van alle cultuurmakers in de kunst- en cultuursector Haaksbergen en directe omgeving.
-    Het bijhouden van een bestand van leden, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en overige relaties (contactpersonen van onderwijs- zorg- en welzijnsinstellingen, gemeente en ondernemers).
-    Het afhandelen van betaling (deelnemersbijdrage, kosten van de bijdrage aan een evenement, cursussen en workshops).
-    Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst (optioneel).
-    Contact leggen via e-mail of telefoon indien dit nodig is bij de organisatie van evenementen, uitvoering van dienstverlening.
-    Verstrekking van contactgegevens via doorzending en verspreiding t.b.v. de organisatie van evenementen, afspraken, uitnodigingen bijeenkomsten.
Delen van persoonsgegevens met derden: CCH verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaart CCH persoonsgegevens?
CCH bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Zodra je aangeeft geen deelnemer of vrijwilliger  meer te willen zijn, bewaart CCH de gegevens nog 3 jaar zodat we contact kunnen houden indien nodig.
Gegevens van donateurs en sponsoren worden na opzegging van de overeenkomst in het kader van de Belastingwet 7 jaar bewaard.

Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de CCH, via het e-mailadres info@ccHaaksbergen.nl