Hendrik Nico Werkman in de Protestantse Kerk

Zondag 19 Mei 2024

Tijd: 11:00 - 11:30 uur, na de kerkdienst
Protestantse kerk, Jhr. Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen


Vanaf 5 mei tot eind juni 2024 zal er een expositie zijn van 20 prenten van H.N. Werkman ( 1882- april 1945) over de Chassidische legenden die hij in de oorlogsjaren drukte. 
De originelen hangen in het Groninger museum.

Werkman was van huis uit drukker en werd bekend als drukker van exposities voor de Ploeg. Dat was voor de oorlog een schildersgenootschap in Groningen. Hij viel op door zijn grafische vormgeving en hoorde
bij de DADA beweging. Daarnaast schreef hij ook.

Vlak voor de 2e wereldoorlog leerde hij Willem Sandberg kennen, de hoofdconservator van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Deze gaf hem een boek van Martin Buber over het Chassidisme. Dat is de inspiratiebron in de oorlogsjaren geweest voor zijn “2 suites / cassettes”  ( series van 10 prenten bij Chassidische verhalen). Deze 20 prenten worden vanaf 5 mei in de kerk getoond. “De weg terug” hier afgebeeld, is er één van. Bij elke prent is een begeleidende tekst te lezen.

Met een drietal anderen leverde Werkman in bedekte termen via de “Blauwe Schuit” al vanaf het begin van de oorlog kritiek op het nazisme. In de oorlogsjaren drukte hij deze prenten in zijn pakhuis. Kort voor het einde van de oorlog is hij in Bakkeveen gefusilleerd vanwege zijn antinazistische sympathieën. 

De prenten zijn al sinds een bezoek aan het Joods Historisch Museum rond 2000 in ons bezit en we hopen dat u er ook van gaat genieten. Om de kunst en de kerk te bekijken staat de deur voor u  open elke  woensdagochtend van 10.00-12:00 uur. Na de kerkdienst op zondagmorgen is de kunst te bekijken tot van 11.00- 11.30 uur.

Jan en Nelleke van Schaardenburgh,
Jeannette van Embden ( Kunst in de kerk)

Informatie >